Op deze site willen wij duidelijk maken welke rol de media speelt in oorlogen. Hoe beinvloed de media het verloop van de oorlog en de manier waarop wordt gevochten? We willen dat met behulp van de Vietnamoorlog en de Irakoorlog (ook bekend als de 2e golfoorlog) duidelijk maken.

© 2005 by: Klaas-Jan Gunnink & Bjorn Postema, 4VC, Greijdanus College Zwolle

Om dit te onderzoeken hebben we de volgende hoofdvraag:

Hoe heeft de media invloed op de oorlogvoering?

De kopjes in het menu zijn ook direct de deelvragen.

"; } elseif ($pagina == "Vietnamoorlog") { echo " Inleiding

De oorlog in Vietnam was een oorlog tussen het op de Verenigde Staten georiŽnteerde Zuid-Vietnam en het op de Sovjetunie georiŽnteerde Noord-Vietnam. De oorlog heeft iets minder dan 30 jaar geduurd. Het grootste gedeelte van de oorlog speelde zich af in Vietnam, hoewel er ook gevochten werd in de grensgebieden van Laos en Cambodja.

Oorzaken

Na de Tweede Wereldoorlog
De oorlog in Vietnam begon eigenlijk met de angst in de Verenigde Staten voor het communisme. Toen na de 2e Wereldoorlog de geallieerden (o.a. VS, Groot BrittanniŽ, Sovjetunie en Frankrijk) de AS-landen (Duitsland, ItaliŽ en Japan) hadden overwonnen, gingen ze samen overleggen wat er met die landen moest gebeuren. Heel Europa lag in puin en moest geholpen worden met de wederopbouw. Daarom werd in 1945 door Roosevelt, Churchill en Stalin besloten Duitsland in tweeŽn op te delen, het westelijke deel werd bestuurd door de Geallieerden en het oostelijk deel door de Russen. Berlijn (hoewel het in het oostelijk deel lag en eigenlijk dus van de Sovjets was, kreeg dezelfde oost-west verdeling. Het ijzeren gordijn en de Berlijnse muur werden gebouwd door de Sovjetunie om hun gebied te beschermen tegen westerse en dus kapitalistische invloeden. De angst voor het communisme werd steeds groter in de westerse wereld.

Koude Oorlog en Korea-Oorlog
Dan begint ook de Koude Oorlog. Nu had je in het westen de democratie en in het oosten het communisme. Het ijzeren gordijn (Iron Curtain) was de scheiding tussen deze totaal verschillende bestuursvormen. In 1947 werd het idee van het \"containment\" (inperking) van communistische invloeden bedacht, een idee dat een belangrijke oorzaak was voor de Vietnamoorlog. Amerika moest volgens dat idee alle mogelijke maatregelen nemen om de verspreiding van het communisme buiten de Sovjet Unie te voorkomen. Dat betekende dat er ook militaire maatregelen werden genomen als dat nodig was. En dat dacht men dus bij het begin van de Vietnamoorlog.

In 1948, toen Stalin besloot West-Berlijn van het Westen af te sluiten door een blokkade om de stad te leggen, werd het \"containment\" voor het eerst echt goed getest. Maar het werkte wel: de Amerikanen brachten met vliegtuigen het voedsel naar West-Berlijn en toen Stalin zag dat het niet lukte hief hij de blokkade op. In 1949 kreeg de Sovjet Unie de beschikking over de atoombom en werd China communistisch. Dat versterkte de angst voor het communisme nog meer in de VS. De tweede test kwam in 1950, toen de Korea-Oorlog begon. De strijdende partijen waren Zuid-Korea samen met de VS tegen Noord-Korea met de Sovjetunie. Tot 1948 had de Sovjetunie de macht in handen in Noord-Korea, maar daarna droegen ze de macht over aan de communist Kim il Song. Noord- en Zuid- Korea wilden allebei graag de macht over het hele land. Daarom viel Noord Zuid aan en heel snel al was het hele Zuiden veroverd. De VS stuurde direct troepen, maar ging te ver met het terugdrijven van de Noorderlingen. Ze dreven ze namelijk helemaal tot aan de Chinese grens. China reageerde daarop door meer dan 200000 troepen te sturen. In 1951 zaten beide partijen weer aan de oude grens, maar eigenlijk was de oorlog nog niet afgelopen. Na lange onderhandelingen komt de vrede in 1953.

Angst voor de communisten
In de Verenigde Staten zelf was intussen ook een klopjacht op communisten begonnen. Vooral senator Joseph McCarthy was hier erg fanatiek in. Hij beschuldigde mensen in het wilde weg en veroordeelde ze. Overal werden processen gehouden tegen vermeende communisten. Dit wordt het McCarthyisme genoemd. Deze klopjacht duurde van 1950 tot 1954. In 1957 stierf Joseph McCarthy en verdween ook de jacht op de communisten. In datzelfde jaar lanceerde de Sovjets ook de eerste raket, de 'Spoetnik'. Daarmee begon ook een wetloop in de ruimtevaart.

De Fransen en Vietnam
Voor de Tweede Wereldoorlog was Vietnam een kolonie van Frankrijk. Door de expansies van de Japanners werd de koloniale macht verbroken. Na de Tweede Wereldoorlog probeerden de Fransen de macht weer te krijgen en ze voerden daarom oorlog met de communistische Vietminh. Deze organisatie was opgericht onder leiding van Ho Chi Minh in 1941 en wilde juist de vrijheid hebben en onafhankelijk zijn van Frankrijk. Dit was dus tijdens de Tweede Wereldoorlog, en ze vochten dus ook tegen de Japanners. Hierom kregen ze steun van de VS en China. Na de Tweede Wereldoorlog hielpen de VS hun niet meer omdat ze toch communistisch waren. Er wordt veel onderhandeld over de vrede, maar het lukt niet echt. Op 23 november 1946 bombarderen Franse oorlogsschepen de havenstad Haiphong in Tonkin en daarmee begint een hervatting van de strijd. In december 1946 verlaat de Vietminh alle grote plaatsen om vanaf het platteland verder te vechten. Na het verlies van de Fransen in de slag van Dien Bien Phu worden in juli 1954 de Akkoorden van GenŤve gesloten. Frankrijk en de Vietminh sloten een onmiddellijke wapenstilstand. Hiermee werd het bewind van Ho Chi Minh erkend, en Vietnam wordt verdeeld in een communistisch Noord Vietnam en een kapitalistisch Zuid Vietnam.

Ho Chi Minh wilde snel mogelijk een hereniging met Zuid-Vietnam. De Verenigde Staten wilden dit niet omdat na een hereniging met Noord-Vietnam waarschijnlijk Zuid-Vietnam ook communistisch zou worden. Er kwam een ware volksverhuizing omdat de Vietminhstrijders en hun familieleden naar Noord-Vietnam gingen en heel veel Noord-Vietnamezen naar het Zuiden. De DMZ (Demilitarized Zone) wordt gemaakt op 17de breedtegraad. De Amerikanen installeerden een veramerikaniseerde Vietnamees genaamd Ngo Dinh Diem in Zuid-Vietnam, maar de Vietnamezen accepteerden hem niet. Toen de Amerikanen daarna weigerden de verkiezingen in 1956 te laten doorgaan, begonnen Vietminh guerrilla's uit het Zuiden (genaamd Vietcong) openlijk te rebelleren.

De oorlog begint
In 1960 werd John F. Kennedy president van de Verenigde Staten. Hij wilde laten zien dat de Amerikanen nog steeds de containment-politiek voerden en besloot dat Vietnam daarvoor de manier was. Hij stuurde daarom Amerikaanse \"adviseurs\" (eigenlijk waren het soldaten) naar het land, waarvan er in 1961 al ruim 3200 waren en in 1963 ruim 16.000. Eigenlijk was de Vietnamoorlog toen al een feit. Intussen was de leider van Zuid-Vietnam, Ngo Dinh Diem, meer een last dan een vriend voor de Amerikanen en dus werd hij met toestemming van Kennedy door Vietnamese generaals vermoord. Drie weken later werd Kennedy zelf vermoordÖ
Zijn opvolger was Lyndon B. Johnson. Hij had zich eerst uitgesproken tegen de oorlog maar greep nu de kans om een goede politieke carriŤre te maken. In 1964 deed Johnson mee met de presidentsverkiezingen. Hij vertelde het Amerikaanse publiek wat het horen wilde en won: geen Amerikaanse jongens een zinloze dood insturen, maar wel Vietnam tegen het communisme beschermen. Zo kreeg hij ook toestemming om openlijk de oorlog tegen Vietnam te beginnen. De oorlog begon eigenlijk op 2 augustus 1964 met het Tonkin-incident. Het amerikaanse schip 'Maddox' voer de Noord-Vietnameze wateren in en werd beschoten. Er kwam een gevecht waarbij ook een schip van Noord-Vietnam werd uitgeschakeld. Dit voorval werd door de media groot bekend gemaakt en door Johnson ook gebruikt om de oorlog te beginnen.

De oorlog escaleert
Nu begon Johnson echt met de oorlog. Er werden veel bombardementen uitgevoerd en daarbij stierven ook veel burgerslachtoffers. Ook mensen die aan de kant van de VS stonden. Maar ook hiermee schoot het niet op. De Vietcong-strijders vochten steeds feller. De bases van de VS moesten door deze felle strijd ook extra versterkt worden voor de goede bescherming. Er waren duizenden soldaten op een basis aanwezig.
Tussen 1965 en 1968 werd de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam steeds verder opgebouwd en begon de Vietnamoorlog steeds meer een echte oorlog te worden: naast offensieve bombarderingen moest nu ook verdedigd worden tegen de steeds zwaardere aanvallen van de Vietcong. De Vietcong was op het platteland erg populair en dat was dus lastig voor de Amerikanen. Ook in de bossen en oerwouden waren de Vietcongstrijders erg in het voordeel. Daarom gebruikten de Amerikanen ook chemische middelen om de bossen te ontbladeren, zodat de strijders makkelijker te vinden waren. In 1965 waren er 184.300 troepen en 636 Amerikaanse slachtoffers; in 1968 waren er 536.000 troepen en ruim 30.600 Amerikaanse doden.

Het Tet offensief
Op 30 januari 1968 begon het Tet offensief. Op die dag begon het nieuwe jaar voor de Vietnamezen en zou er eigenlijk een wapenstilstand zijn. Dit negeerde de Vietcong en ze vielen met veel strijders aan. Het werd de grootste slag voor de Amerikanen. Ze hadden nooit verwacht dat de Vietcong nog zoveel tegenstand kon bieden en dachten de oorlog makkelijk te winnen. Deze gedachte verdween door het Tet offensief. De Vietcong hadden veel mannen en materiaal verloren en eigenlijk het offensief ook niet gewonnen, maar toch was dit voor de Amerikanen de reden om niet meer verder te gaan met het aanvoeren van mankracht en materieel. De bevolking keerde zich nu echt tegen de oorlog en er werd besloten tot een geleidelijke terugtrekking van de troepen.

Na de oorlog
Na de regering van Johnson werd in 1969 Richard Nixon president. Hij had het zwaar door de Vietnamoorlog. Een groot deel van de bevolking was betrokken met de oorlog of keurde het af. Er werd gedemonstreerd. Daarom werd onderhandeld met de Noord-Vietnamezen om tot vrede te komen. Ook probeerde men door instructies en dergelijke ervoor te zorgen dat de Zuid-Vietnamezen meer hun eigen oorlog gingen vechten, zodat de VS steeds meer terug kon trekken.

Maar toch werd er nog doorgebombardeerd omdat Nixon ook wel begreep dat Zuid-Vietnam het alleen niet zou redden. De Vietcongstrijders gebruikten een route door Cambodja om aan te vallen en te bevoorraden. Daarom vielen de Amerikanen die route aan, maar dat liep uit op een fiasco. In de VS zelf werden de universiteiten gesloten en waren er grote protesten, zodat Nixon in 1972 alleen nog maar terugtrekken wilden en stoppen met oorlogvoeren. Er waren meer dan 2 miljoen doden gevallen en nog meer gewonden. Door de terugtrekking van de VS kon Zuid-Vietnam de oorlog niet meer aan en capituleerde. De Amerikanen evacueerden de ambassade en namen enkele Vietnamezen die hen hadden gesteund mee. Maar verreweg de meeste bleven achter en zouden door de Vietcong vermoord worden. Dit was de zwaarste militaire vernedering in de Amerikaanse geschiedenis.

Het resultaat van de Vietnamoorlog
De oorlog eindigde dus met een verenigd Vietnam onder leiding van de communistische noorderlingen. De Verenigde Staten waren de oorlog begonnen om dŠt, door middel van een verkiezing, niet te laten gebeuren. Vietnam mocht niet communistisch worden. Maar ruim 15 jaar later, met een paar miljoen doden erbij, was het dus toch gebeurd. Maar ja, weet dat maar eens van tevorenÖ

Bronnen:
- MacNab, Chris; 'De geschiedenis van de Vietnamoorlog';Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, 2004 ; Vert. van: The illustrated history of the Vietnam War. - London : Amber Books, 2003.
- http://www.allesamerika.com/vietnamoorlog.html (en verdere links)
- http://nl.wikipedia.org/wiki/vietnamoorlog (en verdere links)
- http://www.collegenet.nl/...6%26site%3D
- http://www.onsverleden.net/coldwar/koreaoorlog.htm

"; } elseif ($pagina == "Irakoorlog") { echo " Inleiding

Het meest recente is de 2de golfoorlog ofwel de Irak oorlog. Welke plaats het in de geschiedenis heeft kun je hier vinden. In deze oorlog gaat het over de aanval van de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk op Irak. Hun doel was een aanval tegen het regime van Sadam Hoessein. Sadam Hoessein bleek het volk te onderdrukken, massavernietiging wapens in bezit te hebben en terrorisme te ondersteunen.

Oorzaak

De aanloop had verschillende voorlopers die dit veroorzaakte. 1ste golfoorlog, UNSCOM (wapeninspectie), 11 september (twintowers) en \"Project for the New American Century\" (plannen voor nieuwe aanval). Het was dus duidelijk nog niet over, zoals vaak in de geschiedenis blijkt het hier ook een overduidelijk gevolg te zijn.

Het begon met de (1ste) golfoorlog. Ze wilde de Irakezen verdrijven die Koeweit hadden bezet. Dit gebeurde onder aanvoering van de Verenigde Staten in 1991. Dit duurde niet erg lang, want het duurde van 17 januari tot en met begin maart.
Er kwam een wapenstilstand waarbij ze een regeling troffen met Irak. De VS stelde de UNSCOM in om te controleren op wapens. Er werden ook sanctie's opgericht zodat de in- en uitvoer zou worden verminderd. Hierdoor werd volgens UNICEF echter wel 500.000 Irakezen kinderen gedood.
Werkende UNSCOM-inspecteurs
In 1998 mag er meer worden geÔnspecteerd worden in Irak, Irak geeft hiervoor toestemming.

Met als onderschrift: Operation Desert Fox Night Precision Bombing Derby
Later in 1998 word direct na een inspectie in Irak een bombardement op Iraakse doelen gepleegd. Deze is ook bekend als Operation Desert Fox. Het is erg onzeker op het gebied van massavernietigingswapens.
11 september 2001 was een dag van het terreur. Er werd een aanslag gepleegd in Amerika en heel de wereld was hierdoor geschokt. 11 september leek de druppel op de hete plaat. Je kunt nu al snel overgaan op de redenen waarom er oorlog kwam. Hieronder zal een rijtje worden beschreven van oorzaken die hieraan meewerkte.

- Irak zou in het bezit van massavernietigingswapens zijn.
- Irak zou de Al Qaida steunen bij zijn terrorisme.
- Sadam Hoessein onderdrukte zijn volk en gaf hun geen vrijheid.
- Sadam Hoessein steunde de zelfmoordaanslagen in IsraŽl. Sadam steunde hun financieel.
- Sadam Hoessein ging niet in op resoluties van de VN-veiligheidsraad.

Voordat echt de oorlog kwam nam de VN-veiligheidsraad veel resoluties en ultimata. Hierdoor bouwde de VN ook duidelijk de druk op. Na de eerste golfoorlog volgde een reeks van deze gebeurtenissen. Als de dan achteraf even kijkt zie je dat een aantal grote/belangrijke landen hier niet met de oorlog instemde, hieronder vallen de landen Canada, China, Rusland, Duitsland, Frankrijk, BelgiŽ, Zweden, Zwitserland, India, BraziliŽ, IndonesiŽ, Mexico, het Vaticaan, Luxemburg.

De oorlog

Op 20 maart 2003 begint de 2de golfoorlog. Dat als doel heeft het vechten tegen terrorisme en Saddam Hoessein uitschakelen, de mensen bevrijden en zekerheid scheppen rondom Irak. Er komt nu een reeks met data plus gebeurtenis.

20 maart 2003, De oorlog begint snel nadat het ultimatum is afgelopen. De Amerikanen en Britten bestoken allerlei militaire doeleinden. Deze dag valt de havenstad Umm Kasr en een aantal Irakezen geven zich over.
21 maart 2003, Bagdad wordt weer zwaar gebombardeert. Turkije valt in het noorden van Irak naar binnen. Dit deden ze om de vluchtelingen tegen te gaan, maar er schuilt eigenlijk meer achter dit. Ze wilde namelijk ook voorkomen dat het in noord-Irak een onafhankelijke Koerdische staat zou worden.
22 maart 2003, Basta en Nassiriva zijn binnengetrokken door de Britten en Amerikanen wordt vermeld op de BBC. Alles is grotendeels onder controle. Ze krijgen wel tegenslag van de elite eenheden van Saddam Hoessein.
23 maart 2003, Het gevecht wordt heviger. Het verzet van Irak is groter dan verwacht voor de VS. Vage geruchten over Saddam, hij zou gewond zijn of was het een dubbelganger.
26 maart 2003, Amerikaanse kruisraketten raken 'per ongeluk' het marktplein in Bagdad.
28 maart 2003, De Amerikanen krijgen weer versterking en worden uitgebreid met 130.000 man.
1 april 2003, Jessica Lynch wordt bevrijd voor het oog van televisie uit een Iraaks ziekenhuis.
4 april 2003, Het vliegveld van Bagdad wordt veroverd.
7 april 2003, De Amerikanen trekken het centrum van Bagdad in.
9 april 2003, Amerikanen lijken totale controle over Bagdad te hebben. Standbeelden van Saddam worden omver getrokken, alles van zijn regime wordt kapot gemaakt.
10 april 2003, Amerikaanse en Koerdische troepen nemen Kirkoek in.
11 april 2003, Amerikanen nemen Mosoel in.
14 april 2003, Het presidenteel paleis in Tikrit valt. Hierna worden allerlei losse doeleinden in beslag genomen.
1 mei 2003, President Bush zegt dat de oorlog is afgelopen, achter Bush verschijnt er een groot spandoek met erop Mission Accomplished.
Eind juli 2003, Beiden zoons van Saddam zijn gedood in een vuurgevecht. Deze heette Uday & Qusay.
13 december 2003, Saddam Moessein is gevangen genomen.

Na de oorlog werden allerlei troepen weer gezonden om het land op te bouwen. De democratie in Irak wordt zeer gepromoot en de wereld krijgt de indruk dat de mensen in Irak nu heel blij zijn met hun democratie. Verdere bekende gevolgen zijn de onthoofdingen van onschuldige mensen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Golfoorlog_(2003)
http://www.gva.be/dossiers/irak.asp
http://www.internetwijzer-bao.nl/irak/werkstuk.html
http://www.amnesty.nl/landeninfo/lan_irak.shtml
http://www.aanvalopirak.nl/
http://www.gva.be/dossiers/irak.asp
http://www.vrede.be/nl/standpunten/moord.html
"; } elseif ($pagina == "Vietnammedia") { echo " Media in de VS
In het begin van de oorlog was de media in de Verenigde Staten de Vietnamoorlog nog positief gezind. Steeds meer journalisten en tv-ploegen gingen naar Vietnam. Maar dit veranderde in 1966 en 1967, omdat er steeds meer soldaten naar Vietnam gingen. Omdat de Vietcong steeds feller ging vechten vielen er ook meer slachtoffers aan de Amerikaanse kant. Johnson was ineens niet meer zo populair en men vroeg zich af of het nog wel goed ging. Doordat er nog geen strenge mediawet was (zo lang waren er nog geen tv-zenders) konden de televisieploegen alles wat ze filmden ook laten uitzenden zodat de mensen verkeerde indrukken kregen. Ze dachten dat er maar raak werd gemoord en dat er geen overwinningen waren. De mensen wilden niet meer het leger in. De Amerikaanse regering dwong steeds meer mensen, vooral armen en zwarten zonder connecties, om toch in dienst te gaan. Tussen 1967 en 1971 steeg het percentage mensen dat weigerde om het leger in te gaan om morele redenen van 8% tot 43%, De journalisten toonden dus het ware gezicht van deze gruwelijke oorlog en zorgden zo voor een sterke vredesbeweging. De regering gaf de media de schuld van de vredesbewegingen. Door hun zouden extra veel mensen tegen de oorlog zijn geworden en kon de regering dus niet haar plannen goed uitvoeren. Vooral in de 1e golfoorlog, maar ook in de 2e, bleek wat voor gevolgen het had voor de militaire verslaggeving. Het gedrag van de media tijdens de Vietnamoorlog werd afgestraft door een ware militaire censuur. Alleen aan de televisiezender CNN werd toegelaten in oorlogsgebied te filmen en men wou absoluut geen journalisten hebben buiten de daarvoor aangegeven gebieden. Alle journalisten werden in georganiseerde 'pools' ingedeeld en informatie was alleen te krijgen via de dagelijkse rapporten en interviews met de hoge militairen. Het nieuws werd dus al voordat de media het in handen kreeg, zů gemaakt dat het het leger en de regering beviel.

Niet alleen via de televisie werd de bevolking beÔnvloedt in haar mening. Ook door middel van posters en protestprenten werden meningen beÔnvloed. In Amerika zelf en in niet-communistische landen was een omvangrijke vredesbeweging. Die richtte zich met haar posters rechtstreeks tegen de Amerikaanse president en zijn politiek van bombardementen. Ook het gebruik van de chemische middelen voor ontbladering van de oerwouden zorgde voor protesten.
In Vietnam zelf was de affichekunst ook sterk ontwikkeld. Tegenover vredelievende, aantrekkelijke en door licht beschenen vertegenwoordigers van het volk staken de Amerikaanse soldaten af als grimmige schoften.

De Media in Nederland
De oorlog in Vietnam bracht een golf van acties in Nederland op gang. Vanaf ongeveer 1965 gingen de mensen de straat op voor protestacties. Ze waren fel en dat paste goed bij die tijd. De dreiging van het communisme in het oosten was er namelijk ook nog steeds.

Door mensen van allerlei soort werd geprotesteerd. Ook werden er inzamelingsacties gehouden om de Vietnamezen financieel te steunen. Amsterdam en Rotterdam hielpen zelfs ťťn bepaald dorp in Vietnam en adopteerden die zo. In januari 1973 gingen scholieren een paar dagen in staking om zich luid en duidelijk tegen het beleid van de VS uit te spreken.

In Nederland had je ook toen al wetten voor demonstraties en protesten. Zo mocht je een bevriend staatshoofd, in dit geval dus Johnson, niet beledigen. Je kon er boetes of gevangenisstraffen voor krijgen. Demonstranten bedachten er van alles op: Johnson molenaar, Johnson moordvent, Johnson moordpresident. Later bleek dat je geen straf kon krijgen als je Johnson uitschold voor oorlogsmisdadiger, dus die kreet werd op veel spandoeken, affiches en posters gebruikt.

Veel kranten in Nederland zetten ook spotprenten en politieke protestprenten in hun blad. Daaraan kon de lezer ook de werkelijkheid in Vietnam zien.

Bronnen:
- http://www.allesamerika.com/vietnamoorlog.html
- http://www.iisg.nl/edu/vietnamoorlog/index.php
- http://www.indymedia.nl/nl/2002/10/7143.shtml
"; } elseif ($pagina == "Irakmedia") { echo " Achter de doeken (de propaganda)
In de Irak oorlog is ook duidelijk gebruik gemaakt van media. Je kon de oorlog op de voet volgen en alles werd als duidelijke feitjes verteld. Alleen is al de informatie niet wat eenzijdig. Is de informatie die we kregen niet propaganda materiaal. Om over de propaganda in de Irak oorlog te praten moeten er eerst een paar voorbeelden worden gegeven over deze propaganda.
Neem nu bijvoorbeeld het geval van Jessica Lynch, de vrouw die op 1 april 2003 uit het ziekenhuis werd bevrijd. Ze moest met geweld uit het ziekenhuis worden gehaald, ze zou namelijk vreselijk mishandeld zijn geweest. Dit was echter een in scŤne gezette redding. De cameraploeg kon ook toevallig mee en was hiervan getuigen. Het is een duidelijke vorm van bedrog, de mensen dus laten denken dat de Amerikanen heel goed werk deden. Dit materiaal maakt de Amerikanen onbetrouwbaar. Voor Amerika was Jessica Lynch nu de heldin. Ze heeft ook een eigen website: http://www.jessica-lynch.com . Later heeft zij bekend en vertelde dat ze geen heldin was.

Er bestonden meerdere voorbeelden hiervan. Een bepaald stuk over Bush dat hij de Amerikaanse troepen ging verwennen met een heerlijk stuk kerstkalkoen. Maar in werkelijkheid was de situatie juist heel anders. Ze kregen gewoon kant-en-klare maaltijden. Duidelijk dat Bush zich ook onbetrouwbaar maakt doormiddel van deze manier van gebruik van media.

Ook Osama Bin Laden is een tijd helemaal niet zo neergezet door de Amerikanen, hij heeft zelfs met hun samen gewerkt tegen de Russische bezetters. Nu wordt hij afgeschilderd als de grootste tiran aller tijden. Hij zou degene zijn die alle vrijheid aan de wereld zou willen ontnemen.
Toen het standbeeld van Saddam Moessein omver werd getrokken door een hele groep Irakezen bleek dit ook alweer trucage te zijn van de Amerikaanse media. Dit was alleen om de mensen te laten denken dat de mensen blij waren met de Amerikanen.

De journalisten mochten in groepen komen en werden ook helemaal door de militairen bestuurd. Ze konden ook niet alles filmen. Ze kregen gewoon opdrachten van de militairen waar ze mochten filmen. Daarbij had de overheid van Amerika veel macht wat er getoond werd. Je kunt aan de soort propaganda zien van wie het komt. Het voor de oorlog zijn en het verbloemen van de gebeurtenissen was goed voor Bush, dus Bush zal dit wel hebben gepromoot.

De doeken gaan omhoog (gevolgen)
Pas na een jaar wordt het ťťn en ander bekend gemaakt over de manipulatie. De grote manipulatie heeft ervoor gezorgd dat mensen negatief na de staat van Amerika kijken, dit is uiteindelijk misschien helemaal niet zo handig op zulke propaganda te vertonen. Het is nu voor veel mensen dat je de Amerikaanse overheid veel minder kunt vertrouwen. De eerste gevolgen zijn dat mensen dus blij zijn dat het gewoon goed gaat in Irak en dat het een nuttig doel zou zijn. Wij hadden zelf ook het gevoel dat wat er gebeurde echt was. Het tweede gevolg hiervan is dat het er een keer is geweest en dat er bekend is geworden dat niet alles eerlijk is gegaan. We kunnen namelijk zelf ook gedeeltelijk oordelen over hoe dit voelt. Het kan door veel mensen vergeten zijn en dat de oorlog een tijdje geleden is geweest. Maar men zal niet vergeten dat er dingen worden laten zien die er niet waren. Dit is ook vooral beschamend omdat we aan grote macht, die zoveel betekent in de wereld zoiets doet. Bij deze gevolgen moeten we eigenlijk in de toekomst kijken, want wij zitten nu in de tijd waarbij we gevolgen ervan zouden kunnen zien. Het protest is wel kleiner voor Amerika dankzij zijn gebruik van de media. Tevens een gevolg hiervan is dat we de media niet meer kunnen geloven en minder luisteren naar wat ze zeggen. Bij volgende oorlogen weet je dit en dan zal er ook veel minder worden geluisterd. Het is een probleem waar in de toekomst zeker aandacht aan moet worden gegeven.

Bronnen:
Honderd-en-een dag in Bagdad; Seierstad, Ňsne; Breda : De Geus, 2003
Propaganda; Anne van der Meiden; Muiderberg Coutinho
http://www.vredesactie.be/view.php?lang=nl&artikel=176
http://www.dewaarheid.nu/dec01/bush_kalkoen.htm
http://www.expliciet.nl/content/view/995/108
http://www.nd.nl/htm/dossier/irak/verwij.htm
http://www.jessica-lynch.com "; } elseif ($pagina == "ConclusieEnVergelijking") { echo " Vergelijking
In beide oorlogen werd veel gebruik gemaakt van de media om de bevolking tevreden te stellen over het verloop van de oorlog. In de Vietnamoorlog werd, omdat er nog niet heel veel televisie was, veel gebruik gemaakt van propagandaposters en politieke prenten, om zo te protesteren tegen de oorlog. In beide oorlogen waren er antimilitaristische groeperingen die protesteerden op straat tegen de oorlog. In deze oorlog konden de televisieploegen nog overal gewoon rondlopen, zodat de bevolking een redelijk betrouwbaar beeld krijgt van de oorlog. Hier werkte de media de regering ook juist tegen, in tegenstelling tot in de Irak oorlog, waar de media volledig gemanipuleerd werd.
In de Irak oorlog werd al op een veel ingewikkeldere manier omgegaan met de media. Door de ervaringen uit de Vietnamoorlog wist men dat de bevolking tevreden gehouden moest worden om de oorlog goed te kunnen voeren. Er werden gecompliceerde nep-ontvoeringen in scŤne gezet (de affaire met Jessica Lynch), om zo de mensen te laten zien dat het gerechtvaardigd was een oorlog tegen het bewind van Saddam Hoessein te voeren. De televisie was al op zo'n hoogtepunt dat met special effects en computerbewerkingen alles bewerkt en gemanipuleerd kon worden. Ook werden dingen, zoals de mishandelingen in de Abu-Graib gevangenis, lang verzwegen. Dit werd een jaar na de oorlog pas bekend gemaakt, zodat tijdens de oorlog geen grote protesten kwamen.

Het grote verschil tussen deze oorlogen is dus dat de media in de Vietnamoorlog zorgde voor een negatief beeld van de oorlog. Het riep protestacties op en zorgde dat de bevolking niet wou dat er verder gevochten werd. In de Irak oorlog daarentegen probeerde men door de media ervoor te zorgen dat de mensen dachten dat het allemaal goed ging en dat het gerechtvaardigd was een oorlog te voeren tegen Saddam Hoessein.

Conclusie
In een oorlog is media en propaganda erg belangrijk om de mensen positief te krijgen ten opzichte van de oorlog. Het beÔnvloed de hele oorlog, omdat de bevolking een grote druk uit kan oefenen op de regering en in opstand kan komen, tegen de oorlog. Propaganda, het manipuleren en beÔnvloeden van de bevolking, wordt ook veel gebruikt. Zo worden de oorlogen niet alleen met wapens uitgevoerd, maar ook met de media in het eigen land.

De rol van de media in de Vietnamoorlog vinden wij beter, omdat die een eerlijk beeld gaf van de oorlog. Ook vanuit de bijbel gezien is dit beter, vanwege de eerlijkheid.

"; } ?>